Kontaktuppgifter

Pargas kyrkliga samfällighet

Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Jurmo kapell

Jurmo kapell

Den natursköna ön Jurmo är belägen i Korpo södra skärgård vid den naturliga infarten från Östersjön mot Åboregionen. Sannolikt har här funnits ett kapell redan mycket tidigt, möjligen redan så tidigt som på 1100-talet.

Jurmo utgjorde under flera århundraden ett centrum för befolkningen på öarna i den sydvästligaste delen av Åbolands skärgård. Här har t.ex. invånarna på både Aspö, Björkö och Utö i flera hundra år begravt sina döda. För utöbornas del fortsatte denna sed ända till år 1962, då man byggde en egen kyrkogård på Utö.

Den första kyrkan stod på holmens högsta punkt, även kallad Kapellbacken. Därifrån måste kyrkan flyttas då sjöfararna tog kyrktornet för en båk, och därför styrde sina skepp på grund. År 1703 byggdes ett kapell på den plats där Jurmos nuvarande kapell är beläget. Ett stycke in på 1800-talet hade det kapellet sannolikt gjort sitt: Jurmoborna började samlas till gudstjänst i hemmen i stället. Det blev aktuellt med byggandet av ett nytt kapell, och det nuvarande kapellet tog form år 1846 under ledning av timmermannen Adolf Abraham Gräneback från Korpo.

Korpo församling ordnar en gudstjänst om året i Jurmo kapell, traditionellt den andra söndagen i juli kl 11. I år hålls gudstjänsten den 11 juli.

Kapellet hålls öppet för besökare och enskild andakt sommartid kl 9-21. Under julen 2006 samlades 35 personer till en julandakt i kapellet. Julevangeliet lästes på finska och svenska, varefter man sjöng gamla kända julpsalmer. Agneta Andersson berättade om julfirandet i början av 1900-talet. 

Kyrkogården på Jurmo har utgjort sista viloplatsen för invånarna i Korpos södra skärgård. Här har invånarna från Aspö i norr, Björkö i öster och Utö i sydväst begravt sina avlidna.

Jurmo kapell ägs av Pargas kyrkliga samfällighet, men förvaltas, i likhet med kyrkogården, av invånarna på Jurmo på talkobasis. Kapellet kan reserveras för kyrkliga förrättningar. Reservationer och förfrågningar riktas i första hand till Agneta Andersson  tfn (02) 464 7166 eller e-post agneta.andersson(at)jurmo.fi.

 
  • View this layer in Google Earth Kyrkor och kapell
  • View this layer in Google Earth Kirkot ja kappelit
 
 
© 2018 Pargas kyrkliga samfällighet / Paraisten seurakuntayhtymä
Planning & design: SydWeb