Kontaktuppgifter

Pargas kyrkliga samfällighet

Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
Skriv ut Skicka sidan

Förvaltning

Samfällighetens beslutanderätt utövas av gemensamma kyrkofullmäktige som har 31 medlemmar; 20 från den svenska och 11 från den finska församlingen.

Fullmäktigeledamöterna väljs i församlingsval som ordnas vart fjärde år.

Gemensamma kyrkorådet väljs av fullmäktige. Ordföranden som utses av domkapitlet, är kyrkoherden från endera församlingen. Dessutom består kyrkorådet av en viceordförande samt 10 medlemmar som alla har sin personliga suppleant.

 

Den kyrkliga samfälligheten skall sköta de ärenden som gäller de till samfälligheten anslutna församlingarnas kyrkliga beskattning, fördelningen av kyrkoskatten och övriga gemensamma inkomster mellan församlingarna samt utgifterna till kyrkans centralfond. Den kyrkliga samfälligheten skall även sköta församlingarnas finansförvaltning, bokföring och revision. KL 11:2.

Enligt grundstadgan sköter samfälligheten personaladministrationen, gravärenden, fastighets- och byggnadsärenden, anskaffningen och vården av lös egendom, samt tillsammans med respektive församling folkbokföringen.

Församlingsråden i respektive församling förvaltar de fonder som bestämts enkom för dem. De beslutar om de medel som anskaffats genom kollekter, basarer och dylik verksamhet och som erhållits genom donationer och testamenten, samt om de uppgifter som omnämns i Kyrkolagen, tjänstestadgan samt Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal (KyrkTAK).

Senast uppdaterad 26.01.2011 14:20
 
 
 
© 2018 Pargas kyrkliga samfällighet / Paraisten seurakuntayhtymä
Planning & design: SydWeb